• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Inwentaryzacja przyrodnicza Bydgoszcz

inwentaryzacja roślin

Co wchodzi w zakres inwentaryzacji przyrodniczej?

Inwentaryzacja przyrodnicza jest procesem mającym za zadanie wykonanie szczegółowego spisu wszystkich elementów przyrody, które występują na danym obszarze. Właściwie opracowana inwentaryzacja precyzyjnie i skrupulatnie określa elementy przyrody tj. faunę i florę. Prawidłowe zbadanie terenu pozwala określić jego wartość i potencjał środowiskowy. Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadza się na terenach przeznaczonych pod planowane przedsięwzięcie, a rzetelnie przeprowadzona pozwoli na zminimalizowanie szkodliwego wpływu na przyrodę, w taki sposób aby móc realizować konkretną inwestycję działając w zgodzie z naturą.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko, dokumentacja środowiskowa (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) powinny obowiązkowo zawierać inwentaryzację przyrodniczą sporządzoną pod planowane zadanie.

Inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona i sporządzona przez osoby doświadczone i właściwie wykształcone, które w rzetelny sposób przeprowadzą ewidencję występujących w terenie gatunków. Nasza firma, której siedziba znajduje się w Bydgoszczy, przyjmuje zlecenia między innymi na przeprowadzenie kompleksowej usługi w przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej.

Kompleksową inwentaryzację wykonuje zespół doświadczonych, współpracujących ze sobą ekspertów. Inwentaryzacja przyrodnicza jest procesem złożonym, dlatego koniecznie musi być przeprowadzona w terenie. W rzetelny sposób przeprowadzamy analizę obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję dzięki czemu przygotujemy dokumenty jakie oczekują od Inwestorów organy państwowe (regionalne dyrekcje ochrony środowiska). Działamy na terenie Bydgoszczy i w jej okolicach. Inwentaryzacja przyrodnicza jest skomplikowanym i żmudnym procesem, a źle przeprowadzona może spowodować wydłużenie realizacji lub nawet zablokowanie planowanej inwestycji. Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami, które dotyczą terenu charakteru inwestycji, jesteśmy w stanie określić termin i cenę inwentaryzacji.

Ile kosztuje inwentaryzacja przyrodnicza w Bydgoszczy?

Cena inwentaryzacji przyrodniczej jest zależna od wielu czynników. W zawiązku z powyższym każda inwentaryzacja jest wyceniana indywidualnie. Jesteśmy doświadczoną firmą, która z sukcesem wykonała setki inwentaryzacji gwarantując pełny sukces i powodzenie obsługiwanych inwestycji. Nasze opracowania każdorazowo dostosowujemy do aktualnych wymogów prawnych i wytycznych organów, co przekłada się na bezproblemowe uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy inwestycji. Pomagamy w procesach administracyjnych powiązanych z przeprowadzoną przez nas inwentaryzacją przyrodniczą.