• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Inwentaryzacja drzew i krzewów Bydgoszcz

inwentaryzacja roślin

Inwentaryzacja drzew i krzewów – w jakim celu?

Inwentaryzacja dendrologiczna jest nazywana także inwentaryzacja zieleni. Jest jedna z form inwentaryzacji środowiskowych, które pozwalają na weryfikacje stanu środowiska na danym obszarze. Dzięki pozyskanym danym możliwe jest stworzenie mapy dendrologicznej obejmującej drzewa i krzewy porastające teren pod przyszłe inwestycje. Inwentaryzacja zieleni z uwzględnieniem danych ilościowych i gatunkowych może być wykonywana o dowolnej porze roku. Jeśli zakres badań dotyczy także stanu zdrowia poszczególnych okazów, wówczas badania powinny być przeprowadzone w okresie wegetacji roślin.

Inwentaryzację dendrologiczną należy zlecić podczas przygotowań do prac budowlanych, które uwzględniać będą wycinkę drzew i krzewów. Dzięki sporządzonej dokumentacji możliwe jest przygotowanie szczegółowego planu obejmującego okazy podlegające ochronie oraz te, które możliwe są do uporządkowania na etapie prac ziemnych. Dokumentacja dendrologiczna jest ważna przez okres sześciu miesięcy od jej sporządzenia. Na jej podstawie wydawane są pozwolenia na wycinkę oraz sporządzane ewentualne plany kompensacji środowiskowej.

Uwzględniając przepisy dotyczące ochrony środowiska i terenów zielonych inwentaryzacja dendrologiczna jest także wykorzystywana przy wytyczaniu obszarów natury chronionej. Dzięki sporządzonym planom wyznaczane są obszary na przyszłe inwestycje oraz te objęte ścisłą ochroną. Taki rodzaj weryfikacji różnorodności przyrodniczej pozwala tworzyć oraz modyfikować plany zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. W Bydgoszczy jest otwartych wiele inwestycji budowlanych. Rozszerzona zostaje siatka dróg, budowane są mosty oraz powstają nowe osiedla mieszkaniowe, zwiększają się podmiejskie tereny zurbanizowane, a co za tym idzie, wykonywane są również inwentaryzacje środowiskowe, które mają na celu oszacowanie wpływu przyszłych prac na stan środowiska naturalnego.