• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Inwentaryzacja przyrodnicza Toruń

inwentaryzacja roślin

Czemu wykonujemy inwentaryzację przyrodniczą w Toruniu?

Inwentaryzacja przyrodnicza jest elementem koniecznym jaki powinien zawierać się dokumentacji środowiskowej niezbędnej do otrzymania właściwych decyzji, w tym docelowo pozwolenia na budowę czy pozwolenia na wycinkę drzew. Inwentaryzacja jako dokument wykazuje wszystkie elementy przyrody (roślinność i zwierzęta) występujące na danym terenie i opracowuje się ją na podstawie faktycznie przeprowadzonych prac terenowych oraz dostępnych publikacji. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna każdorazowo wskazywać wpływ planowanej inwestycji na środowisko a w przypadku naruszenia jego walorów musi wskazywać działania minimalizujące i kompensujące. Badania poszczególnych elementów przyrody powinny odbywać się w odpowiednich terminach wskazanych we właściwych metodykach dostosowanych do odpowiednich grupy zwierząt czy flory (np. okres wegetacji roślin, okres lęgowy ptaków).

Jesteśmy firmą, która zajmuje się między innymi przeprowadzaniem inwentaryzacji przyrodniczej zarówno przed rozpoczęciem inwestycji jak i w trakcie jej realizacji – nadzór przyrodniczy. Wykonujemy zlecenia na terenie Torunia i w jego okolicach, działamy również w bardziej odległych obszarach kraju. Do każdej inwentaryzacji podchodzimy profesjonalnie, badania i inwentaryzacja na danym terenie wykonywane są przez współpracujących ze sobą ekspertów (botaników, ornitologów, chiropterologów lub innych niezbędnych w danym terenie specjalistów) zgodnie z obowiązującymi metodykami. Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzamy bezpośrednio na terenie przeznaczonym pod inwestycję jak i w jego otoczeniu. Po przeprowadzeniu badań przygotowujemy kompleksową dokumentację zawierającą wyniki prac i wnioski dla Inwestora, które umożliwią realizację konkretnego przedsięwzięcia.

Nasz zespół posiada odpowiednie kompetencje do realizowania kompleksowych inwentaryzacji, gwarantując przy tym najwyższą jakość usług. Przeprowadzona przez nas inwentaryzacja przyrodnicza zawiera informacje umożliwiające ocenę wpływu przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną. Każda inwentaryzacja jest wykonana przez nas rzetelnie i fachowo w umówionym terminie. Do każdej wyceny inwentaryzacji przyrodniczej podchodzimy indywidualnie, ponieważ zależy ona od kilku czynników. Jednym z nich jest wielkość badanego terenu, na którym zostaną przeprowadzone prace. Do wyceny brane są również pod uwagę charakter (formy ochrony przyrody) jak i zakres inwentaryzacji (całościowy czy dla poszczególnej grupy zwierząt). Rzetelnie przeprowadzone przez naszą firmę inwentaryzacje, które są dostosowane do aktualnych wymogów mogą znacząco przyspieszyć uzyskanie pozwolenia na realizację przedsięwzięcia.