• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Cennik inwentaryzacja drzew

inwentaryzacja drzew

Ile kosztuje inwentaryzacja drzew?

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji w pierwszej kolejności jest odpowiednie przygotowanie terenu, na którym powstanie inwestycja. Bardzo często okazuje się, że musimy przeprowadzić wycinkę drzew rosnących na terenie przeznaczonym pod inwestycję. W tym celu wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej, jak również przeprowadzenie rozpoznania jak rozległy drzewostan znajduje się na danym terenie.

Inwentaryzacja drzew jest ilościowym zapisem drzew, w którym mamy dane o szacie roślinnej terenu, na którym przeprowadzona została inwentaryzacja. Podczas inwentaryzacji dokonuje się oceny aktualnego stanu zdrowotnego oraz środowiskowego drzewostanu. Inwentaryzacja drzew jest jednym z elementów kompleksowej dokumentacji w zakresie zieleni, której istotą jest wykazanie stanu faktycznego drzew na danym obszarze, a którą należy wykazać w formie opisowej i graficznej po przeprowadzeniu oględzin na obszarze planowanej inwestycji. W części opisowej inwentaryzacji drzew uwzględnia się obwód pnia mierzony na odpowiedniej wysokości, zasięg korony, wysokość drzewa, nazwa gatunku z uwzględnieniem stanu fitosanitarnego oraz wielkość zajmowanej powierzchni. Informacja o usytuowaniu i wykazie istniejących drzew na terenie inwestycji, również musi być umieszczona w inwentaryzacji. W części graficznej wykazujemy rozmieszczenie poszczególnych drzew na mapie sytuacyjno - wysokościowej.

Wykonanie inwentaryzacji jako specjaliści realizujemy w sposób rzetelny i odpowiedzialny na terenie przeznaczonym pod inwestycję. Sporządzenie inwentaryzacji jest wyceniane indywidualnie, a mianowicie zależy od kilku czynników, które zostaną w niej umieszczone. Wycenę inwentaryzacji sporządza się na podstawie ilości drzew spisanych w inwentaryzacji. Brane są pod uwagę zlecone pomiary drzew, takie jak np. wysokości drzew lub zasięg korony oraz wielkość terenu, na którym została przeprowadzona inwentaryzacja. Kolejnym czynnikiem rzutującym na cenę wykonanej inwentaryzacji, to sporządzenie wniosku o wycinkę drzew rosnących na terenie planowanej inwestycji. Jeżeli inwentaryzujemy gatunki chronione, które są związane z drzewami, jest to kolejny czynnik, od którego zależy cena inwentaryzacji.

Rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji drzew, jak również dostosowanie się do aktualnych wymogów może znacząco przyspieszyć procedurę ubiegania się o pozwolenie na wycinkę drzew na terenie, na którym będzie przeprowadzona inwestycja.

Cennik inwentaryzacji dendrologicznej

* – Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

Lp Działanie Cena
1. Wycena sporządzenia dokumentacji darmowa
2. Realizacja inwentaryzacji drzew od 1 200 zł*
3. Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu od 200 zł*
4. Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji bezpłatnie w ramach współpracy