• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Cennik inwentaryzacja przyrody

inwentaryzacja roślin

Ile kosztuje inwentaryzacja przyrodnicza?

Precyzyjna odpowiedź na tak postawione pytanie jest niemożliwa z uwagi na wcześniej omawiane zróżnicowanie tak inwestycji, jak i niezbędnych działań podejmowanych w celu przeprowadzenia skutecznej inwentaryzacji przyrodniczej. Każde przedsięwzięcie wymaga indywidualnej oceny poprzedzonej szczegółowym wywiadem środowiskowym oraz kwerendą wcześniej opracowanych dokumentów i dostępnych źródeł informacji.

Z pewnością istotnymi kryteriami wyceny będą:

  • Przewidywany zakres czynności
  • Wielkość obszaru podlegającego spisowi
  • Stopień zaangażowania eksperckiego
  • specyfika, a także rodzaj samej inwestycji

Można przyjąć, iż inwentaryzacja przyrodnicza zlecona dla mniejszych przedsięwzięć gospodarczych i budowlanych to koszt od około 2000 zł (w tym mieści się przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową).

Wypada z uznaniem dodać, iż w przypadku profesjonalnych zespołów specjalistów, realizujących swoje zadania na obszarze całego kraju, wycena sporządzenia dokumentacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Cennik inwentaryzacji przyrodniczej

* – Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. Mają one charakter orientacyjny. Wycena danego opracowania następuje po określeniu jego zakresu.

Lp Działanie Cena
1. Wycena przygotowania dokumentacji darmowa
2. Realizacja inwentaryzacji przyrodniczej od 1500*
3. Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową od 350*
4. Przygotowanie odpowiedzi i wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji darmowe