• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Inwentaryzacja nietoperzy

Ekspertyza chiropterologiczna – czym jest i po co się ją wykonuje?

Chiropterologia jest gałęzią zoologii zajmującą się ssakami rękoskrzydłymi, czyli nietoperzami. Z uwagi na fakt, że wszystkie gatunki nietoperzy są pod ochroną gatunkową, zarówno według polskiego, jak i międzynarodowego prawa, planując inwestycje budowlane, należy w szczególności zadbać o interesy przyrody. Inwentaryzacja nietoperzy zamieszkujących obszar, na którym mają zostać przeprowadzone prace budowlane, pozwala na stworzenie odpowiedniego planu, który ograniczy do minimum straty dla środowiska naturalnego.

inwentaryzacja roślin

Nietoperze gniazdują nie tylko w środowisku naturalnym, ale także w obszarze wysoko zurbanizowanym. Preferują ciche i ciemne przestrzenie, do których w miastach zaliczają się strychy, głównie w starych budynkach. Planując remont bądź przebudowę budynku, zlecenie ekspertyzy chiropterologicznej wykonywanej przez profesjonalistów pozwala na weryfikację, czy istnieje konflikt między planami budowlanymi a terytorium bytowania, hibernacji lub gniazdowania nietoperzy.

Ekspertyza jest niezbędna również podczas prac nad infrastrukturą drogową lub budowy farm wiatrowych. W tym celu należy zebrać informacje na temat liczebności oraz różnorodności gatunkowej nietoperzy. Prowadzone są w tym celu nasłuchy z użyciem rejestratora ultradźwięków. W efekcie przeprowadzonej ekspertyzy wskazywane są optymalne rozwiązania dotyczące planów budowy, a także w ramach kompensacji przyrodniczej wyznaczane siedliska zastępcze, jeśli w trakcie prac miałyby zostać zniszczone dotychczasowe siedliska tych zwierząt.